България остава на 54 място в редовния доклад на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност - The Global Competitiveness Report, съобщава Центърът за икономическо развитие, партньор на Световния икономически форум.

Центърът за икономическо развитие е основен партньор на Форума при събиране и обработка на данните за България. Данните в доклада отразяват резултатите за миналата 2014 година.

Индексът на България в доклада е 4.32 при максимална стойност 7.

Според доклада в периода от 2011 г. до 2014 г. България прогресира бързо - през 2011 г. тя е била на 74-то място в общата класация, докато през 2014 г. вече е на 54-то място.

Непосредствено преди България - на 53-то място, е Румъния, която явно е постигнала значителни успехи през последната година, тъй като се придвижва от 59-то до 53-то място. Нашата страна изпреварва шест страни от ЕС - Словения - 59-та позиция, Унгария (63-та), Кипър (65-та), Словакия (67-ма), Хърватия (77-ма), Гърция (81-ва).

България има най-добри позиции при показателите за ефективност на икономиката, който включва: висше образование и квалификация, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, развитие на финансовите пазари, технологична готовност, размер на пазара, като страната ни се нарежда на 50-то място - с две позиции по-добра в сравнение с предходното издание.

При подпоказателя Базисни предпоставки, включващ: институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование, позицията на България е 68-ма. Това обаче е сериозно отстъпление в сравнение с предходната година, когато страната е била на 59-то място, отбелязват анализаторите.

България остава назад в класирането за иновативност на икономиката с фактори иновации и зрелост на бизнеса. Тук обаче има значително придвижване напред в сравнение с показателите през миналата година - от 106-то до 94-то място, отчитат експертите.

Факторът, който придвижва България напред в последния доклад, е добрата оценка за технологичната готовност. През миналата година страната е била на 41-во място, докато сега тя преминава на 38-мо място. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности. Това са: индивидуални интернет потребители (55.5 на сто от населението); брой абонати на широколентов интернет (20.7 на сто и 44-то място); висока скорост на интернет; брой мобилни абонати (66 на сто от населението и 35-то място).

Данните в доклада отразяват и сравнително добрите позиции, свързани с макроикономическата стабилност, но все пак страната ни отстъпва назад - от 36-то до 53-то място.

През настоящата година има подобрение на някои макроикономически показатели, което вероятно ще даде по-благоприятно отражение в следващия доклад, посочват от Центъра за икономическо развитие. Сравнително добрите позиции са свързани с държавния дълг като процент от БВП - 26.9 на сто и 27-мо място; нисък бюджетен дефицит; ниво на националните спестявания (21.6 на сто от БВП), ниска инфлация и други.

Тревожни обаче остават резултатите за институциите, посочват анализаторите.Това е областта, в която България традиционно показва слаби оценки, но все пак се придвижва от 112-то на 107-мо място. Много негативни са данните за съдебната система и недостатъчната й независимост -116-то място,
фаворизиране на определени фирми при взимане на правителствени решения - 122-ро място, ниско обществено доверие в политиците - 110-та позиция, липса на прозрачност на правителствените решения - 120-то място, бюрократична тежест - 94-то място, сочат данните в доклада.

България отстъпва по фактора пазар на труда - след 61-во място през 2013 г. и 67-мо през 2014 г., сега тя е на 68-ма позиция. Съществуват проблеми, свързани с безработицата, ниска производителност на труда, сериозно подценяване на професионалния мениджмънт, липса на сътрудничество между работодатели и служители. Отново най-ниско оценен е потенциалът на страната да привлича и задържа талантливи млади хора - по този показател България е на 133-то място. Оценката за използване на професионален мениджмънт ни поставя на 118-та позиция. Високо се оценява участието на жените в работната сила, където България заема 34-та позиция.

Ниско оценени остават фирмените политики за обучение и квалификация на персонала, липсата на ефективни маркетингови стратегии, отсъствието на желание за делегиране на права на подчинените. Клъстерите са слабо развити - тук страната ни е на 109-то място, конкурентните предимства на фирмите произтичат от евтината работна ръка, а не от иновации. Сравнително добре се оценява качеството на местните доставчици - по този показател страната заема 55-та позиция.

Отново най-конкурентоспособна в света е Швейцария. След нея се нареждат Сингапур, САЩ, Германия и Холандия. В първата десетка са още Япония, Хонконг, Финландия, Швеция и Великобритания. Естония и Чехия са съответно на 30-то и 31-во място.