1,494 млрд. евро ще е бюджетът на ОП "Околна среда" (ОПОС) за периода 2014-2020 г. Това съобщи Спиридон Александров, ръководител на Управляващия орган (УО) на ОПОС към МОСВ.

Сумата все още е прогнозна и отразява втория изпратен в Брюксел проект на програмата, посочи той, цитиран от "Стандарт". Приоритетни през следващия програмен период отново ще са три оси - "Води", "Отпадъци" и "Биоразнообразие", каза Силвия Горанова от УО на ОПОС. Как ще се разпределят парите между тях ще се решава тепърва. Акцентът обаче ще падне върху пречистване на отпадните води и подобряване качеството на питейните води в агломерации с население над 10 хил. души. Ще бъде доизградена и системата за мониторинг на риска от наводнения чрез създаване на Национален център за управление на водите в реално време.

Финансовите корекции по сключените в периода 2010-2013 г. 195 договора за изпълнение на проекти от ОПОС 2007-2013 г. няма да е под 40 млн. евро. Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Негативът от корекциите би трябвало да поемат основно бенефициентите, но за някои от договорите е възможно част от него да бъде споделен и с бюджетите на общините или държавата, коментира тя. Правим всичко възможно да спасим всички средства по ОПОС 2007-2013 г., каза Михайлова и посочи, че по-голямата част от договорите по програмата са сключени едва през 2013 г. В момента се изпълняват 61 проекта във водния сектор, 68 - в "Биоразнообразие", и се строят 19 депа за отпадъци. До края на март европлащанията по ОПОС 2007-2013 г. ще бъдат отпушени, като има опасност да бъдат загубени максимум 55 млн. лв. от всичките договорени 5,682 млрд. лв., каза министър Искра Михайлова.