Експерти са на различно мнение какво ще се случи с цената на тока след либерализацията на пазара. В началото на 2016 година България ще има либерализиран пазар на електрическата енергия

Според Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията, в момента изкуствено се поддържат ниски цените на тока за бизнеса, които може да скочат при отварянето на пазара.

При отваряне на електроенергийната борса постепенно ще се получи съединяване между българската борса и гръцката, от което естествено ще се освободят електроенергийни потоци в двете посоки, а от там вероятно цената на тока за бизнеса в България ще нарасне.

Не е задължително отварянето на пазара да доведе до поскъпване на тока – тази теза пък защити Антон Иванов от Българския минен и енергиен форум.

Борсата дава възможност за обединение със съседни пазари, но това обединение не е автоматично. То подлежи на специални режими на уточнение на обемите, които се търгуват през съответната борса. Защо да говорим за гръцкия пазар и за гръцката борса? Обединение може да се търси на север, където енергията е с по-ниска цена, тоест това е вече въпрос на избор, допълни Владимиров.

„Предстои да видим какво ще бъде отражението върху цените на електроенергията от догодина, когато ще заработи свободният пазар”, коментира и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
„Опитът в другите страни показва, че след либерализирането на пазара е имало съвсем леко увеличение на цените, след което те са паднали под нивата преди либерализацията. Така че пазарът ще каже всичко. Със сигурност можем да кажем едно – това ще бъде справедливата цена, тя ще бъде определена единствено и само от обективния критерий на пазара – на търсенето и предлагането”, каза още министърът на енергетиката.

„Нека да настъпят тези важни процеси, които сега обсъждаме. Първо трябва да изберем моделът за либерализацията. Имаме сключен договор със Световна банка, те работят по този проект”, заяви министър Петкова. По думите й е важно да се види какъв компенсаторен модел ще се избере, тъй като той би подсигурил НЕК. „Тя независимо от леберализацията на пазар, ще продължи да бъде страна и по дългосрочните договори, и ще продължи да има задължения за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ на преференциални цени, така че трябва да има такъв компенсаторен механизъм”, посочи министър Петкова. „Ще има такъв механизъм, ще има и либерализиран пазар, ще видим какво ще се случи”, допълни тя.

Днес Българският енергиен холдинг ще представи как и кога би могла да заработи българската енергийна борса.