МВР обяви серия от мерки за ограничаване на корупцията вътре в системата, предаде БГНЕС.

Част от мерките, които са предприети трябва да влязат в сила до пролетта на 2016 г., обяви зам.-министърът Филип Гунев. Предвиждат се проверки на имуществените декларации. Всички 47 000 служители попълват имуществена декларация, но те проверяват само при сигнал. Намерението на МВР е да систематизира тези проверки по подобие на тези, които прави Сметната палата. Друга мярка са т. нар. тестове за интегритет.

Гунев посочи, че от 2 месеца се разработват вътрешни правила с тестовете, ще се проверява устойчивостта на служители при получаване на подкуп, т.е. как реагират в такава ситуация. На тези тестове първо ще минат служителите на КАТ и Охранителна полиция. Част от мерките предвиждат и ротация на служителите. Преди да се случи това ще има пилотно въвеждане, за да се отстранят евентуални проблеми. Ротацията ще бъде въведена и за служителите на Гранична полиция.

Освен това в МВР ще бъдат въведени и 32 електронни услуги, които също ще намалят административната бюрокрация. Въвеждането ще бъде в КОС и КАТ. Друга мярка е информационната сигурност. Това се налага, тъй като през годините от различни нива в МВР има изтичане или търгуване с информация. Пример за това е скандалът „Червеи”. Финансирането за тази информационна сигурност е със средства от Европейската комисия по линия „Кибернетична сигурност”. Друга мярка на МВР срещу корупцията е въвеждането на система от принципи за изследване, т. нар детектор на лъжата, като идеята е да се използва по-ефективно и постоянно. Гунев посочи обаче, че за това е необходимо да се назначат служители, но средства за това няма.

От МВР искат до края на годината да очертаят дългосрочни мерки за повишаване мотивацията на служителите. „Парите са само част от проблема”, заяви Гунев като обясни, че ще се мисли за други възможности за повишаване на мотивацията за кариерно развитие. Предвидени са и структурни реформи, за да се ограничи възможността за корупция, в тази връзка ще се работи активно с Митниците и НАП, като се създаде система за работа, която ще автоматизира процесите и ще помогне за преодоляването на корупционните практики. Въвеждането на тази автоматизация също ще се изпълни със средства от еврофондовете, като до края на годината ще има обявена и обществена поръчка.

По отношение на КАТ, Гунев заяви, че в 120 – 140 автомобила ще бъде въведено автоматизирано видеонаблюдение. Ще бъдат въведени мерки, които да автоматизират дейността при налагане на глоби и плащането им. Всъщност целият процес ще бъде автоматизиран, а всички служители на КАТ ще бъдат оборудвани с таблети. Идеята е да бъде ограничено писането на актове, а на момента да бъдат издавани електронни фишове, както и да има електронна връзка с НАП в момента на издаване на фиш. След като бъдат въведени промените, ще се премине и към отпадане на синия талон. При регистрацията на автомобили, искат да отпадне възможността за плащане за специални номера, както и да се въведе услугата „Едно гише”, за да се улесни процесът на регистрация.

Мерките на охраната на обществения ред предвиждат да се въведат камери, които полицаите да имат върху себе си, като това отново ще стане с европейски средства.