Отделните част на мозъците на успешните личности са свързани по по-различен начин от тези на хората с по-ограничени интелектуални или социални способности. Това показва проучване, цитирано от британския в. „Индипендънт“, което изследва връзката между това, което става в човешкия мозък и начина ни на живот.

Според учените свързаността между отделните части на мозъка има отношение спрямо това колко силни са връзките и когнитивните способности на човека и успеха в живота като цяло. Над 460 души са участвали в изследването като са били подложени на тестове със скенер, които са наблюдавали свързаността между 200 отделни части на мозъка.

Те са открили, че „позитивните“ способности на човек като добър речников запас, памет, удовлетвореност от живота, приходи и години, прекарани в обучение, са свързани значително с по-добрата свързаност между отделните региони на мозъка, които отговарят за познавателните способности.

В същото време се наблюдава значително по-ниска свързаност при хора, които отбелязват по-високи „негативни“ характеристики като пристрастеност към наркотици, гняв, склонност към нарушаване на правилата, лош сън и други.

“Опитахме се да видим как ще свържем това, което виждаме в мозъка с чертите на поведението ни, които можем да измерим у хората. По този начин ние се надяваме да успеем да разберем какво се случва „под повърхността“ на мозъка“, каза проф. Стивън Смит от университета в Оксфорд, водещ изследовател в проучването.

Учените, работили по него са част от проект за изследване на нервните пътища на Американския институт за здраве, чието финансиране е в размер на 30 млн. долара.

„Може да си го представите като карта на 200 региона в мозъка, които функционално се различават един от друг. След това ние разгледахме това колко от тези региони комуникират помежду си“, обясни проф. Смит.