Днес управителят и подуправителите на БНБ проведоха среща с изпълнителните директори на кредитните институции, членуващи в Асоциацията на банките в България.

Темите на разговора включваха представяне на управленската програма на БНБ, реформата в банковия надзор и други предстоящи задачи пред БНБ и банките в България, съобщиха от националния трезор.

Специално внимание бе обърнато на организацията и подготовката за предстоящия през 2016 г. преглед на качеството на активите на банковия сектор, който ще следва методологията на Европейската централна банка, както и на въпросите, свързани с въвеждането на институционална рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции.