Британски учени са открили загадката поради каква причина някои заклети дългогодишни пушачи се оказват на практика с напълно здрави бели дробове.

Изследването, в което били включени около 50 000 души, показало, че при редица случаи при пушачите се забелязват мутации на участъци от тяхната ДНК, които отговарят за функционирането на дихателната система, което им позволява да бъдат компенсирани негативните ефекти от пушенето. Известно е, че при много, макар и не при всички, пушачи, с течение на времето се развиват заболявания на белите дробове. Само че аналогични заболявания могат да се появят и при хора, които не докосват тютюна. Изучавайки медицинските картони и генетичната информация на над 50 000 британски доброволци – пушещи и въздържащи се, при изследванията били открити участъци от кода на ДНК, които отговарят за намаляване риска от поява на хронични болести на белите дробове – това са заболявания, най-често свързани с тютюнопушенето. Медиците установили, че хората, които имат „добри гени“ в по-малка степен рискуват да бъдат сполетени от недъзи, отколкото онези, които за тяхно съжаление, имат „лоши гени“. Както каза пред медиите проф. Мартин Тобин, един от авторите на изследването, откритите от учените гени отговарят за развитието на тъканта на белите дробове и начина, по който тя реагира на увреждания. Представители на Съвета за медицински изследвания съобщиха, че споменатото откритие може да стимулира разработването на нови препарати, които да се прилагат при лечението на белодробни заболявания. В същото време учените подчертават, че най-добрия начин хората да имат здрави бели дробове е да се откажат от тютюнопушенето.