Днес ние приеме нова програма за развитие. Това е уникално глобално усилие, насочено към прекратяването на бедността и постигането на устойчиво развитие за всички, като защитаваме планетата и нейните ресурси.

Това заяви президентът Росен Плевнелиев в изявлението си на 70-ата сесията на Общото събрание на ООН, предадоха специалните пратеници на БГНЕС Цветана Арангелова и Огнян Асенов.

„Организацията на обединените нации и нейните държави-членки, представителите на гражданското общество, частният сектор и академичните среди, всички участват в процеса на обсъждане.

България приветства приемането на програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Този поглед в бъдещето и амбициозната нова програма интегрира трите стълба на устойчивото развитие - премахването на бедността, устойчиво икономическо развитие и мирни и стабилни общества”, добави Плевнелиев.

„За първи път в историята документ от световен мащаб поставя специален акцент върху индивида, без да оставя никого на заден план. Програмата е съсредоточена върху хората въз основа на принципите за универсалност, приобщаване и споделени отговорности”, подчерта президентът.

По думите му трябва да бъдат положени всички усилия за елиминиране на неравенството и дискриминацията. Той посочи още, че България работи за интегрирането на правата на децата във всички аспекти на развитие. „За първи път деца и младежи са били считани като активни участници в процесите, които засягат техния живот”, каза още Плевнелиев.

Той определи целите на програмата като амбициозни, но уточни, че за да бъдат напълно изпълнени, има нужда от смелост и решителност.

България е уверена, че сега вниманието трябва да бъде насочено към изпълнението на дневния ред и поемаме силен ангажимент да дадем своя принос за постигането на тази цел“, заяви още в изказването си на форума българският държавен глава.

„Приемането на Програмата за развитие след 2015 г. г. е успех за международната общност. Изпълнението на тази програма следва да се ръководи от принципите на отговорност, прозрачност и интеграция.

Решенията, които вземаме днес, ще засегнат всички нас в следващите 15 години. Програмата може да не е перфектна, но тя е съвместно усилие и в този смисъл е единственото решение за предизвикателствата, пред които сме изправени. „България смята, че акцентът сега трябва да бъде върху изпълнението на Програмата и ние сме напълно решени да допринесем за тази цел, каза още Плевнелиев.