Поставяне на филтри в комините и предложения как домакинствата да използват екогорива - това са част от мерките, които готви Министерството на околната среда за намаляване на емисиите на вредните вещества и подобряването на качеството на въздуха, съобщи министър Ивелина Василева, цитирана от БНР. По думите й, в тази посока са законовите промени, които ще бъдат разгледани на първо четене в парламента. Очаква се това да стане през идната седмица.

Според предложените поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух, на кметовете, които не изпълняват програмите за по-чист въздух, ще се налагат санкции до 5000 лв. Наред с това кметовете ще могат да затварят улици за движение на автомобили, ще се изграждат зелени пояси.

В 29 общини замърсяването с фини прахови частици е над нормата. Основни източници на замърсяването са битовото отопление и транспортът.