Числата от 78-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 46, 39, 14, 19, 1, 6.

---------------------

6 от 42

I теглене: 10, 6, 8, 38, 42, 1.

---------------------

5 от 35

I теглене: 4, 12, 3, 9, 8.

II теглене: 18, 31, 2, 10, 28.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 6, 3.

Печеливши цифри: 2, 3, 2.