Tова, което днес наблюдаваме като явление на масово преселение на човешки маси и контингент от много хора, беше прогнозирано от българското разузнаване в края на 2010 г. и началото на 2011 г., когато започнаха лавинообразно да се развиват събитията в т.нар. „Арабската пролет”. Това каза ген. Кирчо Киров, бивш директор на Националната разузнавателна служба, пред БНР .

 През 2010 година той гостувал на свои партньори в Катар и тогава за него станало ясно, че такива процеси предстоят и най-вероятно ще се зародят такива маси бежанци. „Когато се развиха много интензивно събитията в Египет, бях в САЩ и моите партньори от там потвърдиха нашите прогнози и се съгласиха с тях. Всичко това не е изненадващо, което се случва”, обясни ген. Киров.

„Днешните процеси имат своята предистория, и не могат да се разглеждат като моментно явление. Считам, че и днес българското разузнаване, на базата на свои собствени източници, да прогнозира бъдещи процеси”, посочи той.

„Европа, САЩ и Русия нямат друг избор освен максимално ликвидиране на причините за това масово преместване на човешки маси от далечни региони към Европа. Иначе, Европа би останала само в ролята на своеобразна жертва, която няма как да се справи самостоятелно, тя на този етап не се справя задоволително с този проблем”, добави ген. Кирчо Киров.