Петстотин седемдесет и шест килограма е средният добив от десертните лозя в Силистренско, а от винените - 596 килограма от декар, съобщиха от областната земеделска дирекция. 
Прибрана е реколтата от десертните лозя, а при винените е обрано гроздето от 66.7 на сто от площите. През миналата година средният добив от десертните лозя бе 266 кг, а от винените - 253 килограма от декар. В Силистренско се отглеждат 17 698 декара винени и 3 681 декара десертни лозя. 
Според председателя на Асоциацията на лозарите и винопроизводителите в Силистра Божидар Боев реколтата през тази година се изкупува предимно от български производители на вино. 
Предлаганата засега средна цена за червените сортове е 40 стотинки, а за белите - 60 стотинки за килограм.