Младежите до 29 години вече могат да кандидатстват по програмата “Старт в кариерата” за позиции в държавната администрация.

Това съобщават от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Програмата се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Тя дава възможност на 1059 млади висшисти, в рамките на 9 месеца през 2016 г., да придобият трудов стаж и опит по специалността си, в различни институции в цялата страна.

Работните места са 576 за министерства, както и техните агенции и териториални поделения, 59 за областни управи и 424 за общински администрации. Търсените от работодателите специалисти са в сферата на социалните, стопански и правни науки, информатиката, компютърните науки, архитектурата, строителството, аграрните науки и ветеринарната медицина.

Кампанията по набиране на документите ще продължи до 23 октомври. Кандидатстването става в дирекциите „Бюро по труда“ в цялата страна.