Опити за нови телефонни измами са установили от БНБ. Неизвестни измамници се представяли за служители на централната банка и предлагали  по телефон кредитни карти с преференциални условия.  

Българската народна банка информира гражданите, че съгласно закона централната банка не поддържа сметки на физически лица и търговски дружества и не предоставя кредити. За посочените случаи са уведомени органите на МВР, съобщиха от централната банка.