Агенцията по заетостта (АЗ) обяви, че в дирекциите ”Бюро по труда” в страната продължава приемът на документи на опитни български строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната Спогодба между правителствата на двете страни.
Израел основно търси наши кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи, които задължително трябва да разчитат строителни планове. Освен това се набират и работници - керамични облицовки по подове и стени (за тях също се изиксва да разчитат строителни планове), и работници - мазилки.
Документи се приемат в бюрата по труда по местоживеене – постоянно, без краен срок.
Условията са кандидатите да бъдат граждани на България на възраст 25 до 50 години; да не са работили до момента в Израел; да нямат роднини от първа степен, работещи в Израел (с изключение на братя и сестри); да нямат криминално досие; медицински и физически да са подходящи за усилена работа навън при израелските климатични условия в строителния сектор, включително работа на височина; да имат опит по търсените строителни професии; да не страдат от туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН.
Желаещите да кандидатстват по офертата български строители, които отговарят на горепосочените условия, подават в бюрата по труда по местоживеене: заявление за кандидатстване (по образец); копие на лична карта и копие на страницата с личните данни от задграничния паспорт (ако строителят няма издаден задграничен паспорт, може на този първи етап на кандидатстване да приложи само лична карта образец).
Службата по въпросите на населението и имиграцията към вътрешното министерство на Държавата Израел (ПИБА) уточнява, че всеки кандидат ще доказва професионалните си умения чрез интервю и практически изпит по заявената професия - в София пред представители на Асоциацията на контракторите и строителите в Израел (АСВІ) и на АЗ. В рамките на един час кандидатите ще трябва да разчетат чертеж и начините на изпълнението му. След преценка на резултатите АСВІ ще уведоми АЗ за имената на преминалите успешно изпита.
Агенцията по заетостта изпраща периодично списъка с набраните подходящи кандидати на ПИБА, която ги подбира на случаен принцип и избраните български работници получават едногодишни трудови договори с възможност за продължение /в договора се отразяват всички трудови условия/. Максималният срок на временната заетост на наетите работници е 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. Разходите за полетите до Израел и обратно са за сметка на българските работници.
 Повече информация за условията на живот и работа в Израел кандидатите могат да получат в бюрата по труда и от интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg, където са публикувани и необходимите за подаване документи.