Парламентът отказа да въведе мандатност на директорите на училища и детски градини.

Вместо това парламентът увеличи изискването за задължителен стаж за заемане на длъжността на директор от 3 на 5 години. Това стана с приемането на част от текстовете от Закона за предучилищното и училищно възпитание.

Предвижда директорите да бъдат атестирани на всеки четири години и ако се установи, че някой не се справя с ръководния пост, ще бъде сменян. Промените в закона предвиждат общински съвети към училището да правят оценка на шефовете и да участват в евентуалния нов избор на директор.

Като мотив да не се въведе мандатност председателят на образователната комисия в парламента Милена Дамянова обясни, че това ще наруши функционирането на системата.

„В момента имаме 2600 училища и толкова детски градини. Как си представяме, че на 4-5 години ще избираме 5000 души само и само да сменим един директор”, мотивира се тя.

Парламентът прие още при пенсиониране учителите да получават по 10 брутни заплати. В новия закон депутатите разписаха и повече права на родителите, за да участват по-тясно в работата на училищата.

Образователният министър Тодор Танев пък изрази надежда, че в бъдеще при определянето на съдържанието на учебниците по-активно ще се взима под внимание мнението на родителите.