Три русенски доклада са сред акцентите на третата национална конференция "Дебати в музеологията. Музеят отвъд нацията", която се провежда в София в Института за етнология и фолклористика при БАН. Ренета Рошкева ще представи "Жени в героичното време (1867-1878). Стана Исахийска, Елена Грънчарова и Ирина Тотева". Искрен Великов е разработил темата "Музеен наратив и места на памет, посветени на Филип Тотю". Владислав Атанасов пък е разработил темата "Другата смърт на корнет Борановский. Братска могила, с.Садина".