Освен със забележка, предупреждение за изключване и изключване, недисциплинираните ученици вече ще се наказват и с преместване в друг клас или с преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение

Това решиха депутатите с приемането на второ четене на промени в Закона за училищното и предучилищното образование, информира Нова ТВ.

Окончателно забранено беше и използването на мобилни телефони в час.

Учениците няма да могат да пушат цигари, нито да употребяват алкохол на територията на учебните заведения.

Учителите пък вече ще могат да избират по какви учебници да преподават измежду неограничен брой, а не както е в момента – измежду три.