„Зелените" отпаднаха от битката за скандалната поръчка за броене на делфини в българките води на Черно море.

Сдружение „НОЙ", в което участва Институтът по рибни ресурси във Варна, ще изпълни поръчката. То е предложило цена от 1 950 000 лв. Освен него оферти са представили ИТОБ и Обединението „Понтика" на „Зелените", в което влизат „Зелени Балкани" и италианската „Тетис", чиито цени обаче са по-високи.

Освен Института по рибни ресурси, в „НОЙ" участват украинската лаборатория „Брема", английската консултантска фирма „Мcallister Аttachments" и още една българска фирма и румънска неправителствена организация.

Основната цел на проекта за броене на делфини е да се определи числеността и плътността на китоподобните. Видовете са морска свиня, обикновен делфин и афала. Ще бъдат изпълнени и задачи на базата, на които ще се определя влиянието на риболова, заяви д-р Константин Михайлов от Института по рибни ресурси.

„Това означава, че като имаме количествена оценка, ще можем да разберем и каква част от риболова влияе върху популацията и съответно какви мерки трябва да се вземат, за да се смекчи отрицателното влияние", обясни той.

По думите му досега нещата с поръчката за броене на делфини не са се случвали по правилния път, нямало прозрачност.

„Винаги сме били подминавани, а пък ние сме институтът, който започва такива изследвания още през 50-те години на миналия век. За съжаление МОСВ първо се обърнаха към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/. Те не можаха да изпълнят поръчката, тъй като документите им не бяха изрядни. След това бяха поканени „Зелени Балкани". На 15-ти юли създадоха Обединение „Делфин" и на 17-ти юли бяха поканени за поръчката. Обаче след широкия обществен натиск трябваше да се направи още една поръчка. Да се надяваме да е последната и нещата да се случат", коментира д-р Михайлов.

Според него проектът трябва да бъде на широка основа и да участват различни хора. „Важното в случая не е толкова финансирането, колкото участие на различните видове институции, а не както беше преди – да се съсредоточи на един институт, а той да си вика подизпълнители", коментира още той.

Според Национална асоциация „Българско Черноморие", загубата на „зелените" ги е накарало да предприемат отмъщение към министъра на околната среда и водите Искра Михайлова.

„Коалиция „За да остане природа в България", в която централно място заемат „Зелени Балкани" на Тома Белев, използва Странджа за отмъщение към министъра и към България с подаването на сигнали към главния прокурор и Брюксел. Ситуацията с подадения сигнал показва, че „зелените" не ги интересува Странджа, а парите. Министър Михайлова прекрати лятото старата обществена поръчка за броене на делфини. Тогава „зелените" се опитаха да спечелят 3.5 млн. лв. чрез нагласен търг с пряко договаряне", пишат от НА „Българско Черноморие".

Припомняме, че на 30 юли 2013 г. година от Гражданския комитет за борба с корупцията /ГКБК/ изпратиха официално писмо до медиите, в което се твърдеше, че Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ се готви да даде под масата 3.5 млн. лв. на току-що регистрирана фирма, зад която стои "Зелени Балкани".

Същия ден в Изпълнителната агенция по околна среда се провежда среща за обсъждане на договора за обществена поръчка, на която не е допуснат адвокат Владимир Тодоровски, изпратен от Национална асоциация „Българско Черноморие".

По-късно министърът на околната среда и водите Искра Михайлова прекрати скандалната обществена поръчка. Причината е, че Изпълнителната агенция по околна среда е решила да определи изпълнител чрез пряко договаряне, след като на два конкурса не е бил избран победител. Министърът съобщи, че това е станало без да е взето становището на Агенцията по обществените поръчки и на финансиращия орган и процедурата е опорочена.