Мюсюлманите по целия свят отбелязват днес най-големия празник в годината - Курбан байрам - празника на жертвоприношението.

Той започва в 06.00 часа с празнична молитва. След това започват да се колят животни, като в жертва се принасят милиони овни, крави, кози, телета. 

Този празник е свързан непосредствено с кулминацията на поклонничеството по светите за исляма места в Саудитска Арабия. 

Традицията на Курбан байрам е свързан с преданието, че бог поискал от Ибрахим (Аврам) да принесе в жертва сина си. Той с готовност се съгласил да даде най-скъпото си на бог и тогава всевишният се смилил над него и му изпратил в последния момент овен, който да заколи. 

Така според преданието бог е дал и заповедта да не се пролива човешка кръв.