Броят на природните катаклизми по света през 2014 г. е най-нисък за последното десетилетие.

Това се казва в доклада за световните катастрофи 2015, подготвен от Световната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. В документа се изброяват големите природни бедствия през 2014 по света, оценяват се проблемите, с които са се сблъсквали местните и медународните хуманитарни организации при справяне с извънредни ситуации. Според доклада през 2014 г. по света са станали 317 природни катастрофи. Те са засегнали 94 страни и са взели живота на 8186 души. Това също е по-малко, и то с 90%, от средния показател за десетилетие. Най-силно от природни бедствия през миналата година е пострадал Китай. Там суши, наводнения и урагани са засегнали 58 млн. души. Икономическите загуби от катаклизми възлизат на 99 млрд. долара в САЩ, което пак е по-ниско за средното през последното десетилетие - 147 млн. долара.