Правителството прие решение за закриване на селата Занога и Гюргево в община Петрич. Двете населени места не отговарят на предвидените изисквания в Закона за административно-териториалното устройство на Република България за наличие на самостоятелно землище и постоянно живеещо население.

За извършването на административно-териториалната промяна има прието решение на Общинския съвет на Петрич по предложение на кмета на общината.