Министерство на финансите прогнозира 1 млрд. лева загуба за държавния бюджет, ако данък добавена стойност (ДДС) за хранителните стоки и лекарствата бъде намален на 10%. Затова България не планира намаляване на данъчната ставка. Това става ясно от писмен отговор от министър Владислав Горанов на питане от народния представител Петър Славов.

Според Министерство на финансите данъчното облекчение за хранителни и фармацевтични стоки би довело и до допълнителна административна тежест за бизнеса. Друго притеснение на финансовия министър е, че намалената ставка увеличава риска от данъчни измами.

Европейското законодателство позволява данък общ доход да бъде намален до 5% за 21 различни категории стоки и услуги. Сред тях са хранителните и фармацевтичните продукти, снабдяването с вода, билети за театри, концерти, музеи и пр., превоз на пътници и др.

В България с намалена данъчна ставка от 9% се облага единствено настаняването в хотели, както и наемът в къмпинги и места за каравани.

Подобно данъчно облекчение за храни, безалкохолни напитки и услуги в общественото хранене беше въведено в Румъния, като резултатите от това са напълно противоположни на прогнозите на Министерство на финансите. През месец май данък добавена стойност за горепосочените сфери беше намален от 24% на 9%. Резултатът само за месец е повишаване на постъпленията в хазната от ДДС с 16% или 0,7 млд. леи.

„Очевидно Министерство на финансите смята чисто счетоводно ефекта от намаляването на ДДС. Същевременно, както е видно от примера с Румъния, намаления ДДС води до съществено изсветляване в икономиката, по-високи обороти и по-високи приходи. Моето мнение е, че трябва да последваме румънския опит. Какво виждаме, в северната ни съседка ефектът от намалената данъчна ставка е изключително положителен.",смята Петър Славов.