Независими, но зависими от себе си. Независими в рамките на възможното до категорично отричане на това, че сме независими днес, 107 години след паметния 22 септември 1908 г. Такива мнения изказаха софиянци пред БГНЕС за това независими ли сме днес.

След Съединението на 6 септември, е обявена Независимостта на България в Търново – началото на една нова държава, истинска, припомниха си Виктор и Евгения. Според Виктор, днес де юре сме независими, де факто не. „Независими сме, но най-вече сме зависими ние самите от самите себе си. Ако българите се уважават, ако всеки слуша мнението на другия и го разбира – тогава ще бъдем независими. Ние сме зависими за съжаление”, каза мъжът. Съпругата му е на същото мнение, че българинът е зависим само от себе си. „И някои черти от характера му пречат да бъде независим. Основно това е нетолерантността в обществото, което напоследък адски много пречи и на младите да развиват тази черта от характера си”, каза жената. „Не сме солидарни, не се уважаваме, не се подкрепяме. Ако сме солидарни и се уважаваме – тогава няма да сме зависими от политическата върхушка и от корупцията, която е основният проблем в България”, допълни я мъжът й.

На 22 септември е обявена България като независима държава, дотогава формално е била зависима от Турция, дори и след Съединението, а в този момент се обявява независимостта и под една друга форма се приема от тогавашните Велики сили, разказа Бойко. „Това празнуваме и дай Боже още много години да го празнуваме”, допълни той. От тези 107 години оттогава, според него, България е независима днес в рамките на възможното. „Вижте независимост в света няма. Става все по-преплетен и по-зависим като цяло. Мисля, че в рамките на това, което е възможно – България е независима държава. Доколкото ние самите се възползваме от независимостта си – това вече е друг въпрос”, смята мъжът.

Габриела и Маргарита също отбелязаха какво знаят за Независимостта на България. „Княжество България е станало независима държава от Османската империя”, разказаха те, но и двете са категорични, че България е независима днес. „През 1908 г. е била, когато е станала независимостта”, каза едната от тях и допълни, че не сме независими, защото не мисли, че България е достигнала от икономическа гледна точка момента, в който може да бъде независима и да управлява сама интересите си. Тя призна, че не само икономиката е в основата на независимостта, но днес тя е едно от основните звена, които движат света като цяло и е много важно за една независима държава. „Че сме управлявани от други държави – това не е да си независим”, добави приятелката й.