Всяко българско дете занапред може да се обучава самостоятелно вкъщи. Това решиха депутатите, приемайки окончателно текстове от новия училищен закон. Досега самостоятелната форма на обучение бе позволена само на деца, които не могат да посещават училище поради здравословни проблеми, за което се изисква медицински документ.

Според новите поправки възможностите за учениците се увеличават. Всяко дете, навършило 16 години и децата в задължителна училищна възраст, могат да се обучават у дома пожелание на ученика или родителя. Те ще се подготвят самостоятелно на базата на училищния учебен план, като в края на годината ще полагат изпити по съответните учебни предмети.

Това, което се гласува в новия закон, е сваляне на високия праг за квалификация за домашна форма на обучение, който досега съществува за деца над 16 години и за деца със специални нужди, напр. със заболявания, които не позволяват да се посещава училище, каза Явор Ганчев пред БНТ от “Национална мрежа на родителите”. Да се обсъжда най-добро образование е като да се търси най-добро лекарство за всички болести, посочи той.

Това, което приемат депутатите, мисля, че не е най-доброто, обясни директорът на 144-то СОУ Величка Николова. Малко се страхувам от този закон дали ще проработи, дали ще бъде онзи закон, който ще помогне на образованието да стане европейско, или ще затъне. Какво означава домашно обучение. Кой ще бъде този, който ще обучава детето у дома, и дали това е подходящата форма за едно съвсем здраво дете, попита тя. Николова е на мнение, че едно обучение на детето извън средата не е достатъчно добро.

Деси Николова, преподавател по история в 18 СОУ, смята, че не е толкова страшно самостоятелната форма на обучение да се позволи за деца под 16 години. Има много световни и европейски практики, където съществува по този начин самостоятелната форма, контролирана от образователните институции.