В Националната агенция за приходи през 2016 г. ще бъде сформирано специално звено за контрол на търговията в интернет. Ще бъдат сформирани и специализирани екипи за компютърни разследвания (IT-Forensic), като ще трябва да бъдат осигурени и възможности за събиране на доказателства за нарушения на данъчните закони в електронен вид.Това са част от мерките, които са включени в стратегията за повишаване на приходите в бюджета и намаляване на сивата икономика, подготвена от Министерството на финансите. Предстои стратегията да бъде разгледана от Министерски съвет. Търговията в интернет става все по-популярна и затова от НАП ще засилят контрола върху тези продажби, пише "Стандарт".

Освен вече анонсираното намаляване на прага за плащания в брой от 15 хил. на 5 хил. лв., в стратегията е предвидено да се направи и анализ на възможностите за повлияване в посока намаляване на таксите, събирани от банките при безналични плащания. Целта е повече плащания да минават през банките, тъй като така трудно се крият обороти, а съответно и ДДС. Друга мярка за повишаване на приходите в бюджета предвижда да се насърчи използването на електронни фактури. За целта се предвижда да се въведе единен задължителен стандарт за електронно фактуриране, а фактурите при обществени поръчки задължително да се издават в електронен вид. Освен това има идея всички регистрирани по ДДС фирми да могат да заявят съгласие за получаване на електронни фактури. А данни за издаваните електронни фактури ще се изпращат в НАП в реално време, както дистанционно с приходната агенция вече са свързани касовите апарати. В резултат НАП ще направи регистър на издадените електронни фактури, което рязко ще намали възможността за източване на ДДС.

Сред предвидените мерки за повишаване на приходите в бюджета е и функциониране в Специализираната прокуратура на специално звено за разследване на данъчни престъпления, свързани с организирани престъпни групи. За да бъде борбата със сивата икономика по-ефективна, се предвижда по-често да се правят съвместни екипи за разследване с участието на служители от различни ведомства в страната. Предвижда се и създаването на междуведомствени центрове за разследване и командироване на служители от една структура в друга, като по този начин ще се обменя информация и опит при разследване на данъчните измами.