Числата от 75-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 14, 11, 17, 42, 48, 40.

---------------------

6 от 42

I теглене: 4, 35, 2, 36, 39, 12.

---------------------

5 от 35

I теглене: 5, 35, 16, 24, 34.

II теглене: 12, 25, 7, 30, 11.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 2, 6.

Печеливши цифри: 9, 2, 6.