На учениците от I до III клас включително няма да се поставят количествени оценки, гласи текст от новите промени в Закона за предучилищното и училищно образование, гласуван днес на второ четене от депутатите, предаде репортер на БГНЕС.

Оценката съдържа качествен и количествен показател. Корнелия Маринова, депутат от ГЕРБ и зам.-председател на комисията по образование, заяви по време на дебата, че образованието ще е по-качествено, ако отпаднат количествените оценки в началния етап на образованието. От нейната парламентарна група имат нагласата, че на тази възраст децата не трябва да стават бележкари.

На противното становище бяха депутатите от "БСП лява България" Мариана Бояджиева и Стоян Мирчев, които настояваха да има количествени оценки за учениците във втори и трети клас, тъй като на това мнение били учители и директори на училища. Те смятат, че в тази възраст оценките имат и възпитателен ефект върху учениците.

Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ и в края на Х клас, както и от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация може да се изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценките, които са 2, 3, 4, 5 и 6. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията”, „справя се” и „среща затруднения”.

Председателят на комисията по образование Милена Дамянова от ГЕРБ, която е и вносител на промените, отбеляза, че във Финландия, в която в средното образование учениците имат много високи резултати, децата в много късна възраст получават оценки. Целта е в тази възраст учениците да придобият знания и умения, и затова финландските деца ходят с удоволствие на училище, което не можело да се каже със сигурност за българските ученици.