Близо 26 на сто от българите над 20 години живеят без партньор. 54 процента са в брачно съжителство. Вдовците или вдовиците са около 12 на сто от пълнолетните българи, а 7% са разведените. Това сочат данни от анализ на Евростат за начина на живот в ЕС-28 в периода 2011-2013 г. Най-високи проценти на брачно съжителство има в Малта и Кипър - 65 на сто, Гърция - 63 на сто.

България и Словения отчитат най-нисък брой на сключени бракове в Евросъюза - едва по 3 брака на 1000 души през 2013 година. От изнесените данни се вижда, че през 1990 г. браковете у нас са били 6,9 на 1000 души и тогава сме били по средата на класацията по този показател сред държавите в Европа.

Най-висок е процентът на разводите в Латвия - 3,5 на 1000 души, Литва и Дания - 3,4. Най-малко разводи има в Ирландия - 0,6 и Малта - 0,8. В България разводите са 1,5 на 1000 души.

Най-много двойки живеят в съжителство без брак в Швеция - 18 процента от хората над 20 г., Естония - 16 процента, Франция, Дания и Финландия - по 14 на сто. Най-малко са в Гърция - 1,7%. В България съжителство без брак имат 9% от пълнолетните.

Според данни на европейската статистика средната възраст за сключване на първи брак в страните на ЕС е около 30 години. Жените в Румъния, Полша и България встъпват в брак сравнително най-рано от другите европейки - на около 26 години.