От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в цялата страна за продажба на цигари край училищата. Инспекторите ще следят спазва ли се 
 забраната за продажба на цигари и алкохол на учениците в близост до учебните заведения и местата, където те се събират най-често. Съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия продажбата на цигари на лица под 18-годишна възраст е забранена.

Ще бъдат проверявани и т.нар. "стоки за шега", които са много популярни сред учениците, но понякога могат да бъдат опасни. Проверяващите от КЗП вече са се натъквали на подобни стоки. Те имитират различни храни (десертчета, дъвки и др.), но при допир или изтегляне излъчват напрежение, по-високо от допустимото по закон.