Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, одобрен от Министерският съвет, ще обсъждат днес депутатите в образователната комисия в парламента. В дневния ред са и предложения за корекции на първо четене от групите на ГЕРБ, АБВ и Реформаторския блок.

Новият закон дава повече правомощия на министъра на образованието над това какво ще се преподава в университетите. С него се утвърждава, че със средства от държавния бюджет ще се финансират "приоритетни професионални направления" и "защитени специалности" - т.е. за специалисти, които са по-необходими за икономиката на България. Те ще се определят с наредба от МОН, като за определянето им ще се прави анализ на потребностите на трудовия пазар. Специалностите извън двете категории ще се плащат от студентите. 

Друга новост в документа е, че финансирането на университетите постепенно ще се измести с акцент върху качеството, вместо върху количеството. В момента вузовете получават пари на калпак за всеки студент. Планът е обаче във финансирането да залегнат критерии като качеството на преподаване, успехите и реализацията на студентите, както и научната дейност, която развиват. До 2020 г. по този начин ще се определят 60% от средствата за университетите, като процентът ще започне да расте още от догодина. По този начин ще се формират и два типа университети - изследователски и общообразователни.