ЦИК определи тавана на сумите, които всеки кандидат на местните избори може да изхарчи за своята кампания. Този таван зависи от поста, за който е номиниран съответния кандидат и големината на общината или района, в който се явява на избори. ЦИК регламентира и тавана за всяка партия, коалиция и инициативен комитет.Според решението всеки кандидат за общински съветник може да изразходи не по вече 5 000 лв. за кампанията си.

Кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители може да изхарчи 25 000 лв. Ако общината е с до 60 000 жители допустимата сума е до 50 000 лв. Кметовете, които се кандидатират в населени места до 100 000 жители имат право на до 100 000 лв. Ако жителите са до 200 000 таванът на сумата е до 250 000 лв. В общините, в които живеят до 500 000 жители сумата е до 500 000 лв., а ако жителите са над 500 000 - до 1 млн. лв.

Подобно разпределение има и за кандидатите за кмет на район в големите градове. Ако този район е до 25 000 жители на кандидатите се полагат до 20 000 лв. В райони до 50 000 жители сумата става до 40 000 лв. Ако районът е до или над 100 000 жители прагът е до 60 000 лв.
Кандидатите за кметове на кметства, в които живеят до 1000 души разполагат с до 2000 лв. Ако жителите са до 3 000 сумата е до 6 000 лв. При над 3 000 жители прагът е до 10 000 лв.

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля 8 000 000 лв.