Любовта от пръв поглед не съществува. Това доказаха британски учени от Нотингам, провели изследване в областта на човешката памет. Тезата им се базира на резултатите от тестове на паметта на доброволци.
Според експертите първата среща с любимия може да предизвика само еуфория. Любовта, както всички останали дългосрочни чувства, е пряко свързана с особеностите на паметта. Спомените имат свойството да се променят под въздействието на натрупания житейски опит. Затова и всички най-романтични чувства, с които човек се е сблъсквал в миналото, не са нищо повече от игра на въображението.