Лечението на инфарктите постигна гигантски напредък, но те въпреки това са главният убиец на хората. Всеки седми умира от разрив на сърцето. Ето отговорите на най-простите въпроси за симптомите и лечението на инфаркт и стеснена аорта.

1. Как да познаете инфаркта?
Човек усеща натиск, стягане и болка в гърдите.
Строполяването с ръка на сърцето е холивудски инфаркт - рядко се случва. Заедно с болката в гърдите или вместо нея при една трета от хората ги болят вратът, коремът и гърбът, потят се, гади им се и повръщат. Мнозина пренебрегват тези симптоми или ги тълкуват погрешно.

2. Как да тълкувате симптомите?
Ако появата им е внезапна и остра и ако се засилват, приемете, че са симптоми на инфаркт и викайте Бърза помощ.

3. Различни ли са симптомите при мъже и жени?
Не, но жените се бавят повече и отлагат викането на лекар, а и той по-често пренебрегва симптомите им. Това става, когато жената е по-млада. При жените инфарктът идва средно с 10 г. по-късно.
Ето защо лекарите подминават тревожните му симптоми при жени на средна възраст.

4. Какво правите?
Незабавно звъните на 112 за линейка, която да ви закара в болница. Не шофирайте, нито молете приятел или роднина да ви вози. В линейката още по пътя ще ви направят кардиограма и ще видят, че имате инфаркт. Щом пристигнете в болницата, там вече ще знаят това и ще са подготвени. Освен това в линейката ще ви дадат кислород и лекарства, с които ще облекчат болката. Най-после, ако сте в линейка, тя ще мине дори през задръстване.

5. В коя болница?
Времето за реакция при инфаркт е един от жизненоважните фактори. Днешните болници са доста по-бързи от болниците отпреди 10 години и все пак някои са значително по-бързи от други. Екипът в линейката знае коя болница е най-добрата и ще ви откара в нея. Не влизайте в препирни с екипа. Има случай човек да шофира 3 часа с инфаркт, за да стигне именно до “Пирогов”, защото е решил, че само там ще го спасят.

Няма кого да попитате колко време е нужно, за да стигнете до болница, и колко още ще отнеме там да ви отпушат коронарната артерия със стент. Но времето за поставяне на стент в болниците се скъсява все повече и повече.

6. Какви са симптомите за стеснена аорта?
Класическите са 3: учестено дишане, тежест и болка в гърдите, слабост. Често те погрешно се приписват на остаряването. Допреди 6 месеца една 85-годишна жена си е пазарувала сама. Вече не го прави, а синовете й си казват: “Ами тя е вече стара.” Ако питат доктора, той ще им каже, че причината може да е анемия или проблем с щитовидната жлеза. Най-често стеснената аорта при старите хора остава недиагностицирана.

7. Как докторът познава стеснената аорта?
Със слушалка, опряна в гърдите на пациента, той може да чуе шума на сърцето. С ехокардиограма да види стеснения участък и до каква степен е увредено сърцето.

8. Подменя ли се стеснена аорта?
Стесненият участък от аортата може да се подмени по сходен на поставянето на стент начин без хирургическа операция на сърцето. Прави се на хора, за които операцията е прекалено рискована и могат да умрат на операционната маса. Някои обаче вече са грохнали или имат и други болести като рак и деменция и поради това не им остава много време да се възползват от процедурата.