Варненският апелативен съд отсрочи делото срещу престъпната група на „Килърите“ за 18 и 19 ноември 2015 година от 9,30 часа.
Основание за това бе молбата на адвокат Ивайло Найденов, защитник на подсъдимия Петър Стоянов, който бил призован да се яви по друго дело в Специализирания наказателен съд в София. Преди да насрочи датата за следващото съдебно заседание Варненският апелативен съд се произнесе по исканията на Янко Попов и на Георги Вълев за изменение на мерките им за неотклонение.

Защитата на Попов е посочила влошеното здравословно състояние на подсъдимия като сериозно основание за изменение на процесуалната мярка за принуда. Това обаче може да стане след изготвяне на 3-на съдебно медицинска експертиза, с участието на пулмолог и на кардиолог. Варненският апелативен съд назначи експертизата и указа на експертите да се произнесат дали здравето на подсъдимия му позволява да присъства в съдебно заседание и да пребивава в Затвора Варна. Ако вещите лица се произнесат преди датата на следващото съдебно заседание съдът ще се произнесе по искането за изменение на мярката в закрито заседание. Апелативният съд остави без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение на Георги Вълев. Този подсъдим вече има влязла в сила присъда от 8 години затвор за лихварство. Подсъдимият поиска изменение на мярката заради възможността да работи в затвора. Прокуратурата се противопостави на молбата, като изтъкна довода, че спрямо Вълев все още е висящо наказателното производство за две убийства, а като затворник Вълев би могъл да се възползва от правото на домашен отпуск и да се отклони. Апелативният съд намира, че няма пречка Вълев да търпи наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, и мярка за неотклонение „задържане под стража” и потвърди най-тежката процесуална мярка за принуда спрямо него.

Съдът указа на страните по делото, че в двуседмичен срок от уведомленията трябва да направят исканията си за събиране на нови доказателства и да ги представят. Апелативният съд ще се произнесе по тях в закрито разпоредително заседание. Варненският апелативен съд наложи глоба в размер на 100 лева за адвокат Ивайло Найденов, защитник на Петър Стоянов, заради несвоевременното подаване на молбата за отлагане на делото. Въпреки, че този защитник е бил призован през месец юни тази година на заседание в Специализирания наказателен съд в София за датите 14 и 15 септември, едва на 12 септември 2015 година адвокатът е уведомил с молба Апелативният съд във Варна, че иска отлагане.

Съдът ще изпрати и писмо до Варненска адвокатска колегия с искане за определяне на резервни защитници на подсъдимите Петър Стоянов и Георги Вълев.