Помощните училища, в които сега се обучават деца със специфични образователни потребности, ще се преобразуват в центрове за подкрепа за личностно развитие. Това решиха депутатите, които приеха окончателно текстове от Закона за предучилищното и училищното образование.

Центровете за подкрепа за личностно развитие, освен образование, ще предоставят и дейности като рехабилитация, диагностична и терапевтична работа с деца, педагогическа и психологическа подкрепа, включително за семействата, кариерно ориентиране и консултиране и др.

Депутатите от БСП упрекнаха управляващите, че приетите промени са предпоставка за закриването на помощните училища.

"За едно общество се съди по това как се отнася към най-уязвимите си групи, каквито са децата със забавено умствено развитие", заяви Кристиян Вигенин от БСП, цитиран от БГНЕС.

Депутатът от ГЕРБ Милена Дамянова, която е вносител на закона, коментира пред журналисти в кулоарите на парламента, че никой не говори за закриване на помощните училища, а те ще бъдат преобразувани.

​"Родителите продължават да имат избор", каза Дамянова и обясни, че в центровете ще се обучават децата, за които оценката е показала, че не могат да се интегрират в масовите училища или чиито родители не желаят те да учат там, обясни тя. Тя каза още, че в столичното 4-о помощно училище вече е бил разработен проект а създаване на такъв център с допълнителни специалисти, а моделът е бил харесан от родителите и дава резултати.

Днес народните представители решиха още, че децата със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, ще се обучават в специални училища. В тях може да се провежда и предучилищно образование, а по изключение – и да се разкриват яслени групи (за деца между 10 месеца и 3 години).

В социално-педагогически интернати ще се обучават деца, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски грижи и надзор или са извършили противообществени прояви, решиха още депутатите. Същевременно бе определено, че възпитателните училища интернати са за обучение на ученици, извършили противообществени прояви.