Фирми наемат стажанти за директори - младежи до 29 години без опит, на завидната заплата от 1150 лв. Всички разходи на работодателите - за възнагражденията, социалните и здравните осигуровки - се поемат от ЕС за шест месеца, пише „Сега“.

Процедурата е "Младежка заетост", финансира се от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и според правилата й заплатата за младите хора трябва да е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност. Затова и няколко от одобрените от Агенцията по заетостта работни стажантски места са с възнаграждение далеч над средното за страната и за ръководни постове.

Абсурдното е, че стажантите директори трябва да имат задължително наставник, който да ги ръководи през шестте месеца. За поста финансов директор например това може да е самият управител или главният счетоводител, обясниха от Агенцията за заетостта, които ръководят схемата. Изискванията за наставника са той да е на трудов договор и да има поне три години опит по съответната специалност, за която ще помага на младежа.

Така за 1150 лв. габровска фирма ще си назначи стажант за поста търговски директор. Фирма от Велико Търново е одобрена с две стажантски места - за шеф на маркетинг отдел и за мениджър покупко-продажби, като и двете позиции са със заплата от 1150 лв. Ботевградска фирма също търси шеф на отдела си за продажби и маркетинг със същото възнаграждение. Ловешка фирма има по две одобрени места за три позиции - експерт продажби, инженер-механик и технически сътрудник. Фирма в Гоце Делчев е одобрена с две места - за управител продажби и маркетинг за 1150 лв. и за счетоводител с 840 лв. Всички те са със заплата от 950 лв.