Основно образование ще се завършва след седми клас, а не след осми, както е в момента. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от новия закон за предучилищното и училищното образование.

Новата образователна структура ще влезе в сила от следващата учебна година (2016/2017) за първокласниците, петокласниците и осмокласниците. Така в края на учебната 2018/2019 година ще завърши основно образование първият випуск седмокласници.

Според утвърдените етапи на образование училищата ще се делят на начални (първо до четвърти клас включително), основни (първи до седми клас включително, гимназии (осми до дванадесети клас включително), обединени (от първи до десети клас включително) и средни (от първи до дванадесети клас, включително).

Целта на въвеждането на първи гимназиален курс до десети клас и създаването на обединени училища е да бъдат задържани учениците в малките населени места, обясниха вносителите на текстовете.

Депутатите оставиха приема от пети клас, но само в математическите и природоматемитечски гимназии.

Автономията на училищата включва и правото да определят профилите  и професиите, както и самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците. Те могат да определят учебните предмети и да разработват учебни програми.

"Неуместно е автономията от висшето да се вкара и в средното образование. Да не забъркваме тази каша", предложи депутатът от БСП Валери Жаблянов. Колегите му обаче отхвърлиха предложението "автономия" да се замени със "самоуправление". Според Милен Миков от Патриотичния фронт пък детска градина да води политика е "пресилено за нашата лингвистична екзактност".