България е на 49-о място в класацията за комфортен живот на възрастните хора, която е съставена от международната неправителствена организация "HelpAge International".

Жизненият стандарт на възрастните българи е по-нисък от този на румънците, които са класирани на 45-о място.  След нас по качество на живот се нареждат Хърватия, Сърбия и Черна гора, които са съответно на 61, 66 и 68 място, а Турция и Гърция са класирани на 75-о и 79-о място. Пенсионерите в Шри Ланка обаче, която десетилетие страдаше от войната между правителството и тамилските тигри, живеят по-добре. Тя е класирана на 46-о място.

Общо в рейтинга са включени 96 страни по света. Най-висок е жизненият стандарт на пенсионерите в Швейцария, следвана от Норвегия и Швеция. Германия се нарежда на четвърто място. Резултатите от изследването не са пълни, защото изследователите не са успели да събират данни за редица страни, най-вече в Африка.

 Класацията е съставена на базата на критерии като ниво на пенсионно осигуряване, достъпност до здравеопазване, ниво на заетост и образование.

Данните за изследването са били предоставени от Световната здравна организация, Световната банка и Международната организация на труда.