Отпадна предложението на здравния министър д-р Петър Москов за приватизацията на лечебните заведения, съобщи Фокус.. Това стана с негласуване на текстове от Закона за лечебните заведения на второ четене, предложени от здравния министър д-р Петър Москов. Срещу това негово предложение се обявиха и от управляващите, и от опозицията, имаше и протести. В последствие по настояване на министър-председателят Бойко Борисов документът остана в законопроекта, но не получи подкрепа.

Конкретно в разпоредбата от Закона за лечебните заведения се предлагаше отпадането на заведенията от Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които не са обявени за приватизация.

Предлагаше се и паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебните заведения да постъпват в централния бюджет и да се разпределят изцяло за политики в областта на здравеопазването в съответствие със Закона за държавния бюджет за съответната година, а паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебни заведения да постъпват в общинските бюджети и да се разпределят изцяло за дейности в областта на здравеопазването съгласно закона за държавния бюджет.

Целта на идеята за приватизация на лечебните заведения беше да се привлече частен капитал, който да бъде инвестиран в дейността, поддръжката и развитието на съществуващите в момента лечебни заведения, част от Националната здравна карта.

При дебатите по текста, депутата от ДПС Тунчер Кърджалиев припомни, че обществената реакция срещу това намерение е била остра и се е наложи „премиерът да потуши цялото това напрежение”.