НС създаде Национална здравна карта, съобщи "Фокус". Това стана с гласуваните на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения. Националната здравна карта ще се изработва въз основа на областни здравни карти.

Изменения се и ал. 3 като за изработването на областната здравна карта министърът на здравеопазването ще назначава комисия във всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на РЗОК, двама представители на районната колегия на БЛС, един представител на районната колегия на БЗС, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и един представител на представителните организации за защита правата на пациентите. Народните представители запазиха изискването директорите на Диагностично-консултативните центрове да са специализирали в здравната сфера.