С изменение на Закона за лова ще се разреши ловуването с лък. Това са само част от новите моменти в нормативната уредба за ловците у нас, които са публикувани в Портала за обществени консултации, предаде репортер на БГНЕС.

Срокът за изразяване на становища е 21 септември 2015 г., след което се очаква промените да бъдат гласувани от правителството и внесени в Народното събрание. За сметка на разрешението на ловуването с лък, се забранява поставянето на “касетъчни и стационарни капани, които не са в оградени площи”. “По този начин ще се намали значително създаденото през последните години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните”, смятат авторите на законопроекта от Министерството на земеделието и храните.

Нов момент в Закона за лова е въвеждане на изискването ловните сдружения да назначават специалист по ловно стопанство и ловни надзиратели на пълен работен ден. “По този начин ще бъде завишен контролът върху охрана на дивеча в ловностопанските райони”, посочва се в мотивите към законопроекта.

Определят се и следните срокове за групов лов на сърна - от 1 до 31 октомври и за групов лов на дива свиня - от 1 октомври до 31 декември. При груповия лов на сърна обаче се забранява използването на кучета.

“Създава се възможност лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси, да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по линията на организирания ловен туризъм, след представяне на валиден билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория ловно, огнестрелно оръжие. Също така се облекчава режимът за съхранение на служебното огнестрелно оръжие от служителите с контролни функции, които ще могат да го съхраняват по постоянен адрес”, посочват авторите на законопроекта.

Очакванията са промените в Закона за лова да предизвикат голям дебат и в Народното събрание, тъй като не малко от депутатите са притежатели на ловни билети.