Българският президент не е предмет на разследване и дори не е разпитван в качеството на свидетел. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров за делото срещу бившия председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) Филип Златанов, което влезе в съда.

Усещането е, че както г-н Плевнелиев, така и останалите две лица, за които наблюдаващият прокурор е преценил, че на този етап има най-ясни и чисти възможности да докаже пред съд, те са били по-скоро обект на манипулация и нечий други странични планове, каза Цацаров. Той обясни още: В никакъв случай по делото няма каквито и да е факти, дори елементарни догадки за това, че г-н Плевнелиев е упражнявал някакво влияние или е участвал в цялата тази, да я нарека – процедура.

Главният прокурор обаче отказа коментар за това, чии са били тези интереси с мотива, че в интерес на добрия том между институциите, няма да прави друг коментар по въпроса. Той бе категоричен, че по това дело президентът не е предмет на разследване и дори не е разпитван в качеството на свидетел.

Що се отнася до призива на президента за публично огласяване на цялото тефтерче на Филип Златанов, главният прокурор подчерта, че формата на публичност, с която работи прокуратурата, се нарича обвинителен акт и посочи, че по делото няма нито един класифициран документ. "Едва ли някой би си помислил, че можем да отидем на съд и да се представят пред съда страници, а не цялото веществено доказателство, такова, каквото то е иззето", каза Цацаров.

"Ние не сме институцията, която казва кой е в конфликт на интереси и второ - няма каквито и да е данни за това г-н Плевнелиев наистина да е бил в такъв конфликт или по някакъв начин да е участвал в цялата процедура по движението на неговата преписка. Напротив усещането е, че той както и останалите двама, са били по-скоро обект на нечий друг план", подчерта той. Делото продължава и за останалите огласени имена.

Сотир Цацаров изтъкна и че прокуратурата върши работата си по закон и наблюдаващият прокурор е преценил, че това са най-безспорните обвинения. Той подчерта, че стои зад всеки прокурор, който си върши съвестно работата.

Цацаров коментира и темата за подслушването и бившият вътрешен министър Цветанов. Никъде, нито в Закона за СРС, нито в НПК няма преходна и заключителна разпоредба, която да гласи следното: Този закон не се прилага спрямо лицето Цветан Генчев Цветанов. Каквото за него, това и за другите, каза още Сотир Цацаров.

Главният прокурор подчерта, че ако СРС-та са били прилагани, те са били прилагани стриктно в съответствие със закона. Цацаров посочи, че ще провери, но изтъкна, че има три висящи дела, по които ако са прилагани СРС, поне за едно, най-вероятно, такива предпоставки съществуват.

Преди дни адвокатът на бившия вътрешен министър Менко Менков каза, че Цветанов е бил подслушван. Главният прокурор посочи, че няма да коментира персонално никого, защото "не ми е работа да коментирам защитници на обвиняеми, особено на обвиняеми с три висящи дела". "И от тук насетне нека задам и аз въпроса: А каква е пречката да бъдат прилагани СРС-та спрямо лицето Цветан Генчев Цветанов? Каква е пречката да бъдат прилагани СРС-та спрямо лице с 3 висящи дела, при положение че прокуратурата разполага със съдебно разрешение, при положение че те са приложени съвсем законосъобразно", попита той.

Цацаров зададе и още един въпрос: Нима прокуратурата се интересува от политическата деятелност. Той изтъкна, че дали трябва или не трябва да се искат СРС-та по едно дело преценява отново наблюдаващият прокурор с оглед тактиката по разследването. Ако се налага да бъдат контролирани контакти със свидетели или други бъдещи обвиняеми – естествено, че ще бъдат използвани СРС. Цацаров каза, че ако трябва да припомни на обвиняемия практиката от близкото минало, която "на него му е толкова позната, колкото дори на мене е непозната, за това как се прилагат СРС-та".

В близките дни ще влезе в съда и третото дело на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.