Дания не възнамерява да се присъедини към общоевропейската политика към бежанците, заяви министърът по въпросите на интеграцията и миграцията Ингер Стьойберг.

Страната не споделя и идеята за така нареченото справедливо разпределение между страните от ЕС на търсещите убежище, добави тя.

„В Европа и Дания сега се е обособила особена ситуация и тя несъмнено изисква особени мерки. Въпреки това ние винаги сме казвали, че не желаем да бъдем част от общоевропейската политика спрямо бежанците. Дори на временна основа. При това ние продължаваме тясно да си взаимодействаме с другите страни по този проблем“, каза Ингер Стьойберг.