Католическият свещеник от Ватикана Анджело Джорджета (на снимката в средата) е служил от 1998 до 2003 година в Плевен. Запленен бил от историята на Чипровци, а в Рим намерил писмо, в което се споменава за откриването на първото светско училище в българския град.

От това училище са излезли хората, които работели със сребро и злато, разказа свещеникът, дошъл специално за празника на града. 

В Рим, където се пазят оригиналите на писма от Източна Европа от 1601 до 1688 година, когато е Чипровското въстание, пък възкресил историята на Филип Станиславов. Принос на Анджело Джорджета е историята на католицизма в България “Дълбоки корени”, която се пази в историческия музей в Чипровци.

За нея черпил източници от Народната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”.