Числата от 72-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 23, 1, 4, 20, 33, 47.

---------------------

6 от 42

I теглене: 8, 7, 42, 26, 13, 15.

---------------------

5 от 35

I теглене: 18, 19, 31, 5, 13.

II теглене: 31, 17, 34, 8, 6.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 1, 3.

Печеливши цифри: 6, 5, 9.