Конституционният съд отмени единната сметка за приходите. Решението на съда е взето с 8 на 2 гласа, съобщиха от КС.

С това решение вече хората и фирмите, които желаят да погасят задълженията си към държавата, ще могат да посочат кой свой дълг искат да погасят.

С действащата досега система автоматично се покриваше най-старото задължение. Промяната беше въведена от бившия финансов министър Симеон Дянков, уточнява Дарик радио. Тя даваше възможност примерно да се вземат за погасяване на данъци на внесени пари за пенсия.

В мотивите си съдът посочва още, че не може задължението да се плащат данъци да се противопоставя на правото на осигуряване.

Единната сметка в Националната агенция за приходите (НАП) бе въведена с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в края на 2012 г. С тях бе отменено и задължението на данъчните да разпределят вноските на бизнеса по осигурителните фондове и в здравната каса до края на всеки работен ден. Липсата на срок поставя в риск правата на гражданите, е решил единодушно КС и е обявил за противоконституционно отпадането на този текст от кодекса. С решението му той автоматично се връща.

Конституционните съдии смятат, че с единната сметка се нарушават правата на осигурените хора. Според съда чрез нея се създават предпоставки за едно противопоставяне спрямо желаещите да покрият осигуровките си, които всъщност да бъдат заставяни да платят данъчните си задължения.