Много по-вероятно е да постигнете по-добри резултати при желание за отслабване, ако получите подкрепа от личния си лекар. До този извод стига екип изследователи от училището по медицина към университета Джон Хопкинс в Мериленд, САЩ.

Редуцирането на теглото е сериозна стъпка, която буди възхита. Предприемането и при хора с повече килограми от нормата е в полза на здравето им, което е всеизвестен факт. Предприемането на крачка към промяна е трудно, още по-трудно е постигането на резултат, който окуражава, още повече траен във времето. За целта хората се обръщат към правилни и неправилни диети, предприемат режими физическо натоварване, стигат до прием на хранителни добавки и медикаменти, някои стигат дори по-далеч, обръщайки се към хирургията.

При анализа на възможните методи на отслабване изследователите извеждат един пропускан инструмент – роляната на консултацията и подкрепата отстрана на личния лекар, който оказва се дава най-добри резултати откъм загуба на нежелано тегло, като тук се има предвид ангажирано отношение отстрана на медицинския специалист към пациента и даване на адекватни съвети и морална подкрепа за постигане на по-добро качество на живот и здраве.

Проучването е представено тази седмица в сп. Patient Education and Counseling, където се съобщава, че пациенти със затлъстяване са постигнали два пъти по-добри резултати, разчитайки на подобно внимание.

Идеята за провеждането му възниква от получаването на данни от мащабен проект, наречен POWER, подкрепен от Американското правителство, анализиращ възможностите на прилаганите методи за редуциране на теглото, където се споменава като фактор ролята на емоционалната подкрепа на личния лекар при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване при отслабването.

В настоящото проучване се сравняват постигнатите резултати на доброволци, участвали в програма за отслабване, разделени на три групи. Едните получавали писмени указания и литература, вторите сдържано окуражаване, третите – се радвали на съвети на живо от общопрактикуващия лекар. Най-високи резултати били постигнати – средно с 4 кг повече  – от хората, радвали се на пълноценна връзка с лекаря, в сравнение с получилите „по-студено“ отношение, чиито допълнителен резултат бил средно 1,800 кг.

Заключенията на изследователите са, че хората с наднормено тегло и затлъстяване, които пристъпват към програми за отслабване, биха могли да получат по-добри резултати и удовлетворение от усилията си, ако обсъждат възможните алтернативи за редуциране на теглото с личните си лекари.