- Г-н Стоилов, наскоро беше публикуван новият доклад за регионално развитие и цената на труда на „Индъстри Уоч“, който твърди, че Русе възвръща позициите си на важен индустриален център в страната. Така ли е наистина и на какво се дължи това? 
- Да, действително е факт. Абсолютно същата тенденция беше подкрепена и в последния доклад на Националната агенция за приходите. От него става ясно, че в приходите от корпоративен данък за изминалата година за Русе най-голям е делът на секторите енергетика, машиностроене, химическа промишленост, дървообработване и строителство - общо 32%. Наред с това при нас е отчетена и най-голяма динамика в развитието на ИТ сектора, както и най-осезаем ръст на заплатите на софтуерните специалисти през последните две години - с близо 70%! Неслучайно Русе е привлекателна локация за редица компании, които планират разширяването на бизнеса си и откриват своите офиси тук. В подкрепа на твърдението за високото качество на русенските ИТ кадри е решението на най-голямата софтуерна компания в България - „Мусала Софт“, да открие развоен център в Русе, който ще работи основно по международни проекти. Важен фактор за утвърждаването на Русе като привлекателна ИТ дестинация е близостта на града с четиримилионната румънска столица Букурещ.
Не мога да не отбележа, че за възвръщането на позициите на Русе като важен индустриален център, огромна роля през последните години имат и инвестициите в Индустриалния парк. В края на 2014 г. беше открит новият завод на „ВИТТЕ Аутомотив“ в Индустриалния парк. Заводът е изключително важна за региона, за Русе и България инвестиция, която дава препитание на 450 семейства, отваря възможности за местния бизнес и създава икономическа перспектива за региона. По този начин Русе направи огромна крачка в развитието на автомобилната индустрия, която ще допринесе за засилване на стокообмена и ще даде мощен тласък на икономическото развитие. Самият факт, че е открит нов завод на немската компания, която стартира в Русе като малка фабрика с 30 работници означава, че бизнес климатът е добър, защото до 2017 г. се предвижда заетата работна ръка да надхвърли 1500 души. Русе вече е фактор в автомобилния клъстер и производството на компоненти за автомобилната индустрия и затова е определен като координационен център за България с потенциал за развитие на този отрасъл. Факт е, че днес от всеки 10 автомобила, които се движат и произвеждат в Европа, 8 имат български компоненти. 
- Да разбираме ли, че инвеститорският интерес към Русе се повишава?
- Русе е вторият град с най-добри условия за правене на бизнес в България - на второ място в националната класация „Местни условия за правене на бизнес“.
За насърчаване на инвестициите в региона сме приели общинска наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас „В“ и прилагането на насърчителни мерки съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите. Със 7.3% са нараснали чуждестранните инвестиции в Русенско за една година. Най-много пари - 270 милиона евро, са вложенията в промишлените предприятия в областта и които са основно на територията на община Русе. 
- А как ще коментирате данните за безработицата в общината? 
- Русе е един от градовете с най-ниска безработица. По последни данни 4.0% е официално регистрираната безработица в община Русе за месец юли, което е най-ниското ниво от началото на годината. За сравнение равнището на безработицата в област Русе е 8,2%, а за цялата страна - 9,4%. По-убедителното възстановяване на трудовия пазар в община Русе от 2014 г. насам вече се отразява и на заплатите. 
Брутните заплати на наетите ускоряват своя растеж тази година. Това показват данните на националната статистика за заплатите за първите две тримесечия на годината. Русе отбелязва ръст на средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и спрямо предходното тримесечие на 2015 г. Според последния доклад на „Индъстри Уоч“ ръст между 15% и 18% има и при заплатите на нискоквалифицирания персонал в Русе.
- Заявихте очакванията си „Булстрад Арена“ да промени коренно ситуацията в нашия град - да очакваме ли повече туристи и свежи пари в нашия град?
- „Булстрад Арена“ е емблематичен за Русе проект, който е пример за добро партньорство между Общината и частния инвеститор „Мол Русе инвест“.  Това е и първата спортна зала в България, която е изградена на принципа на публично-частното партньорство. Факт е, че наред с изграждането и управлението на спортната инфраструктура, мултифункционалната зала има сериозни предпоставки да подпомогне икономическото, културното и социалното развитие на града и региона. Знаете, че през ноември ще са квалификациите за Европейското отборно първенство по баскетбол. „Булстрад Арена“ се радва вече на богат културен календар с планирани редица събития На 13 септември ще проведем поредното издание на „Грийн рок фест“ в залата. Специално и безплатно за русенци сме поканили рок легендите от „Назарет“. Само няколко дни по-късно ще видим двама виртуозни български изпълнители Йълдъз Ибрахимова и Иво Папазов-Ибряма в техния общ проект „ДЖАЗ ФОЛК КЛАСИК“. На 4 октомври ще се насладим на най-новия спектакъл на Майкъл Флетли - „Lord of the Dance: Dangerous Games“, а до края на годината очакваме шоуто  „PIAF! Le Spectale“, „Белканто“, „Сухишвили“, Горан Брегович, Московски цирк и балет „Тодес“. В същото време залата ще се подготви да домакинства различни видове изложения, фестивали и конгреси през следващата година.
Признание за привличането на инвестиции в инфраструктурни проекти и създаването на условия за активно участие в спортни дейности е и изборът на Русе за „Европейски град на спорта“ за 2016 г. Тези иновативни и модерни прояви ще привлекат много посетители от страната и чужбина, което от своя страна ще развие местния бизнес. Доказано е, че всяко евро, инвестирано в „Европейски град на спорта“, се възвръща като 14.8 евро от инвестиции в свързани бизнес сектори, в това число хотелиерство, ресторантьорство, развлекателни индустрии, недвижими имоти и т.н. 
- Като споменахте недвижими имоти, очаква ли се отново бум на жилищното строителство в Русе?
- Скок от 400 на сто в строителството на жилища през предходното тримесечие е отчетен от Бюрото на Националния статистически институт в Русе. 
Анализът на пазара на недвижими имоти в града ни сочи, че очакванията са за плавно, но за сметка на това стабилно възстановяване на състоянието на имотния пазар в Русе. Тази тенденция започва още през изминалата година. Тя се изразява в нарастване на реализираните продажби главно на жилищни имоти и все по-интензивните запитвания за оферти за малки бизнес имоти.
- По какъв начин Община Русе подпомага местната икономика?
- Не спираме да търсим начини за подобряване на инфраструктурата в общината – изграждаме нови транспортни съоръжения, улици, булеварди. Възползваме се от всяка възможност, която ни предоставят еврофондовете. В същото време се насочваме и към кварталите - преасфалтиране на улици, ремонт на тротоари и благоустрояване на междублокови пространства. 
През последните години осигурихме благоприятна данъчна среда - по-нисък размер на таксата за битови отпадъци на нежилищни имоти на юридически лица в сравнение с други общини в България. Ставките за превозните средства, патентният и туристически данъци са на възможно най-ниските, предвидени от Закона за местните данъци и такси.
Не на последно място въведохме и облекчени административни услуги за бизнеса, като на всички потенциални инвеститори предлагаме общинска земя при изгодни условия.
Нашите съграждани, и в най-голяма степен младите хора, заслужават още по-добри условия за работа и живот, така че да останат и да се реализират тук. Това ни мотивира и през следващите четири години ще продължим да работим със същото високо темпо за утвърждаването на Русе сред най-бързо развиващите се и проспериращи градове в страната.