Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 икономист, висше обр. – финанси, счетоводство и контрол
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, МИО, английски език, компютърна грамотност
1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше обр. - счетоводство и контрол, счетоводство и одит, право
1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно икономическо обр.
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания
1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност
1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо обр.
 
- За обучение по време на работа
 
2 продавачи консултанти, средно обр.
2 шивачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
1 месач на втасващи закуски, основно/средно обр.
2 пекари, основно/средно обр.
1 готвач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
1 гладач, ютия, основно/средно обр.
1 работник, спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 организатори на продажби и реклами, средно обр.
2 организатори, куриерска дейност, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1  дограмаджия дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 координатор дейности, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиери конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
**Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал
 
1 огняр за детска градина, средно обр., правоспособност
2 учители по математика и информатика
1 учител по изобразително изкуство
1 учител по немски език – непълен норматив
1 хигиенист в училище, средно обр.
1 възпитател прогимназиален етап, компютърни умения
1 учител по биология
1 работник на сгради в училище, средно обр.
1 учител по автотранспортна техника
1 учител по информатика и история
1 психолог в училище
1 готвач в детска градина, средно специално обр., за с.Тръстеник
1 учител по музика в детска градина /намалено работно време/
2 учители по биология, химия и човек и природа
2 учители по български език и литература
2 учители по история и география
2 начални учители с английски език, начална училищна педагогика с чужд език
1 аналитик компютърни мрежи, висше обр. – компютърни технологии, стаж
2 учители по математика
1 учител по теоретично обучение – шевно производство
1 учител – лектор по физическо възпитание и спорт, за с.Николово
1 учител – лектор по биология, химия и човек и природа, за с.Николово
1 учител – лектор по география и история, за с.Николово
1 учител по професионална практика, висше обр. – логистика, експлоатация на пристанища и флота или управления на транспортни предприятия, владеенето на английски език е предимство
1 служител човешки ресурси в училище, висше обр., английски език, компютърни умения
1 старши учител по учебна практика, висше обр. – ДВГ, АТТ, технология на управление на транспорта или подемно транспортна техника
1 учител по турски език
2 възпитатели, висше обр. – ислямско богословие
1 готвач в училище, средно специално обр., турски език, 2 години опит
1 учител практическо обучение – шевно производство
1 учител по руски и български език
2 учители по фризьорство
1 учител по козметика
1 ресурсен учител, висше обр. - специална педагогика, опит
1 чистач в детска градина, средно обр.
2 старши учители в детска градина
2 учители по музика
19 възпитатели в училище, двете места са за с.Николово
1 учител по история и цивилизация, опит
4 учители по английски език, компютърни умения
1 учител па аграрни науки – теория, висше обр. – агроном, компютърни умения, 5 години опит
1 учител в детска градина, компютърни умения
1 завеждащ административна служба, средно/висше икономическо обр., компютърни умения
5 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр, опит
1 помощник-готвач в детска градина, средно професионално обр, 1 година опит
1 учител по английски език, за с.Сваленик
6 учители по физическо възпитание и спорт
1 учител по информатика и информационни технологии
 
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).
 
2 монтажници на мебели от дърво, средно обр., работа в Русе, Варна и Германия
3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна, Русе и Германия
1 помощник-сладкар, основно/средно обр.
2 работници – винопроизводство, средно обр., сезонна заетост
1 координатор по качество, средно обр., английски език, опит
1 администратор в хотел, средно обр., английски език, втори чужд език е предимство, компютърни умения, опит
2 хигиенисти в държавни институции, средно обр.
1 хигиенист в ресторант, без изискване за обр.
1 библиотекар, висше обр. по специалността, компютърни умения, 1 година опит, за с.Басарбово
1 контрольор – бензиноколонки, средно обр.
2 склададжии – шевно производство, средно обр.
4 охранители – невъоръжена охрана, основно обр.
1 техник – поддръжка на индустриална техника, средно техническо обр.
1 продавач консултант и техник, средно техническо обр. – предимство
1 калкулант, средно обр., компютърни умения
5 общи работници в строителството, средно обр.
1 специалист по търговия, висше обр., английски език, компютърни умения, 3 години опит
1 контрольор по качеството – промишленост, висше обр. – химия, английски/немски език, 5 години опит
6 деловодители – частен съдебен изпълнител, средно обр., компютърни умения, шофьорска книжка – предимство
3 общи работници в мебелно производство, основно обр.
1 монтажник на интериорни врати, основно обр., 1 година опит
15 камериерки, основно/средно обр., сезонна заетост, за к.к.Слънчев бряг
1 администратор в хотел, средно обр., компютърни умения, чужд език
1 електротехник за ремонт на заварочна техника, средно специално обр., 5 години стаж
3 монтажници за сглобяване на котли, средно техническо обр.
5 опаковчици на мебели, средно обр.
2 тапицери, основно обр., опит
1 работник подготовка на мебелни плочи, средно обр., опит
4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно обр.
2 общи работници, средно обр., шофьори кат.В
1 социален асистент в социално заведение, средно обр.
1 психолог в социално заведение, висше обр. – социални дейности
1 социален работник – на 4 часа, висше обр. – социални дейности
1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения
1 автомонтьор, средно техническо обр., опитът е предимство, за гр.Сливо поле
1 мияч на МПС – автомивка, основно обр., за гр.Сливо поле
10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно обр.
1 контрольор по качеството - производство на филтри за автомобили, висше обр.
2 сладкари, основно/средно обр.
1 монтажник на мебели, средно обр., опит
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, опит
1 учител начална педагогика, висше обр. – начална училищна педагогика, английски/немски/руски език
2 апаратчици в химическо производство, средно обр.
14 продавачи консултанти – на хранителни стоки /едното място е на 4 часа/, средно обр., компютърни умения, опит
2 шофьори - разносна търговия, кат.В, средно обр.
27 продавачи консултанти в супермаркет, средно обр.
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
2 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж
1 общ работник в шевно производство, основно обр.
5 работници в склад за авточасти, средно обр., 5 години трудов стаж
1 отчетник – обработка на поръчки, средно/висше обр., френски език, компютърни умения
2 електромонтьори механици, средно специално обр., ІV група за електробезопасност, 1 година стаж
1 общ работник в транспорта, основно/средно обр.
2 машинни оператори в обувно производство, средно обр.
1 асистент прокурист, висше обр., английски език, компютърни умения
3 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения
2 инкасатори – плащания, средно обр., на граждански договор
3 резачи на метали, средно обр., 1 година опит
2 електроженисти, средно обр., правоспособност, 1 година опит
3 работници в автоморга, средно обр., 1 година опит
2 касиери счетоводители, висше икономическо обр., 1 година опит
15 апаратчици в химическо производство, средно обр.
1 камериер идминистратор в хотел, средно обр.
2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр.
3 пакетажници – корпусна мебел, средно обр.
10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.
5 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.
1 асансьорен техник, средно специално обр., правоспособност
1 сервитьор, средно обр., за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
3 пекари, средно обр.
5 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 миячки в заведение, средно обр.
2 готвачи – дюнери, 1 готвач – пици, средно обр., опит
10 бармани сервитьори, средно обр.
1 барман, основно/средно обр.
5 готвачи, средно обр., опит
23 сервитьори, средно обр.
1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.
4 работници в кухня, основно/средно обр., опит
1 сладкар, средно обр.
1 пиколо, средно обр.
1 банков служител – обслужване на клиенти, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, мин. 1 година опит
1 машинен инженер асистент конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 инженер технолог, висше техническо обр., компютърни умения - SolidWorks и AutoCAD, владеенето на немски език и опитът са предимство
1 инженер контрольор по качеството, висше техническо обр., компютърни умения, владеенето на немски език и опитът са предимство
1 стругар, 1 зъбонарезчик, 1 борвергист, средно обр., 1 година опит
7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
2 животновъди, без изискване за обр., за с.Щръклево
1 организатор – работа с клиенти, средно/висше техническо обр., компютърни умения
1 чистач на сгради, основно/средно обр.
2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно обр.
4 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.
1 хигиенист, основно/средно обр.
7 склададжии, средно обр., умения за управление на мотокар
1 асистент на управител на фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно обр., 5 години стаж
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност
5 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.
1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
4 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.
2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж
2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит
6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност
3 носачи товарачи на стоки, средно обр.
1 автомонтьор, средно обр., кат.Д и Е
1 шофьор на тежкотоварен автомобил за сметосъбиране, средно обр., кат. С
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.
4 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С, средно обр.
2 хигиенисти – професионално почистване, без изискване за обр., подходящо за мъже
4 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност
6 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
6 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит
1 стругар шлосер, средно обр., опит
1 настройчик на машини в мебелно производство, средно обр., 1 година опит, компютърните умения са предимство
2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство
2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно обр., опит
1 портиер, огняр на газ, основно обр., правоспособност
2 индустриални инженери, висше техническо обр., английски/немски език
2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език
1 строителен техник, средно/висше обр.
2 зидаро-мазачи, основно обр., опит
1 работник – строителство и ремонт на пжп състав, средно специално/висше обр., опит за електромонтьор
3 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр., опит
4 строителни работници – мазилки и шпакловки, средно/основно обр., опит
2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит
2 строителни работници, средно обр.
15 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.
8 общи работници – външно ВиК, основно обр.
5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит
10 машинни оператори - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.
1 производствен инженер, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения, опит
3 складови работници, средно обр., правоспособност за електрокаристи
13 мехатроници, средно техническо обр., опит
1 специалист по човешки ресурси, висше обр., английски/немски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 машинни оператори на преса – металообработване, средно/основно обр.
1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит
3 монтажници на вентилации, средно обр.
3 монтажници на метални конструкции, средно обр.
5 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит
10 общи работници в леярен цех, средно обр.
5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит
2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит
2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.
1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електротехник, средно специално обр., опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ,  опит
1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит
30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.
2 инженери роботика, висше обр., опит
2 инженери по поддръжка, висше техническо обр., опит
4 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит
2 фрезисти, средно техническо обр.
7 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит
1 шлосер бояджия, основно/средно обр.
2 заварчици, основно/средно обр.
1 стругар, средно техническо обр.
2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.
2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
3 моделиери конструктори на облекла, средно специално обр., стаж
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения
5 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит
1 контрольор по качеството – шевно производство, средно обр., стаж
4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
23 кроячи, без изискване за обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
11 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
21 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
2 кроячи на кожени изделия, средно обр.
2 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., шофьори кат.В
220 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
 
Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/ 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
15 санитари, без изискване за обр.
1 сервитьор, основно обр.
4 бармани, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
2 начални учители, висше обр. - начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
2 възпитатели, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 шофьор на автобус, средно обр., кат.Д /за гр.Бяла/
1 учител практическо обучение, висше обр. - инструктор на шофьори /за гр.Бяла/
1 учител по български език и история - висше обр. по специалността / за гр.Бяла/
1 учител по информатика – висше обр. по специалността / за гр.Бяла/
3 инженери, роботика, висше техническо обр. /за гр.Русе/
1 специалист - калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо обр. /за гр.Русе/
4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално обр. /за гр.Русе/
5 шлосер-матричари, средно специално обр. /за гр.Русе/
1 учител по история и цивилизация, висше обр. /за  гр.Две могили/
1 учител по руски език, висше филологическо обр. /за  гр.Две могили/
2 работници товаро-разтоварна дейност, основно обр. /за с.Масларево/
2 лаборанти, средно обр. /за с.Масларево/
1 касиер, счетоводство, средно обр. /за гр.Бяла/
2 детски учители, висше обр. - предучилищна педагогика /за гр.Борово/
1 детски учител, висше обр. - предучилищна педагогика /за с.Обретеник/
1 огняр, средно обр. /за с.Горно Абланово/
1 учител по трудово обучение и изобразително изкуство, висше обр. по специалността /за с.Ценово/
2 детски учител, висше обр. - предучилищна педагогика /за с.Ценово/
1 хигиенист, средно обр. /за  гр.Две могили/
1 възпитател, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Две могили/
1 учител по география и икономика, висше обр. - география /за гр.Две могили/
2 общи работници – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/
2 опаковачи – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/
10 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/
10 кроячи, основно обр. /за гр.Русе/
2 техници за поддръжка на машини – шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
2 служители в склад за готова продукция – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
20 шивачи, основно обр. /за гр.Русе/
3 спомагателни работници шевни дейности, основно обр. /за гр.Русе/
2 електромонтьори – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
4 полеви анкетьори, висше/средно обр. – агрономство, селско стопанство/горско стопанство, шофьорска книжка кат.В, английски език, граждански договор /за Национална почвена служба/
1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/
3 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
 
Бюро по труда-Ветово /община Ветово/ 
Няма обявени свободни работни места
 
**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.